Tes d.o.o.
Domov Domov Kontakt Kontakt Kazalo Kazalo
Tel: 02 229 47 23
E-mail: tes@tes.si
Naročite študijo!
Študija
izvedljivosti.

Izdelamo študijo izvedljivosti umestitve SPTE sistema v vaš energetski sistem.

Izkoristite priložnost

SPTE simulator
SPTE simulator omogoča izbiro ustrezne SPTE naprave (kogeneratorja) ter prikaz energetske in ekonomske bilance.

Vstop v simulator

Svetovanje

Na področju energetskih sistemov nudimo svetovanje, razširjene energetske preglede, izdelavo energetske izkaznice, izdelavo študije izvedljivosti SPTE (soproizvodnja električne in toplotne energije oz. kogeneracija) in OVE (obnovljivi viri energije kot so lesna biomasa, bioplin, odlagališčni plin ipd.) sistemov. V skladu z Zakonom o graditvi objektov ter Energetskim zakonom izdelamo Študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo, ki služi kot strokovna podlaga za investicijsko odločitev in obsega preverjanje različnih možnosti naložbe v fazi izdelave idejne zasnove, vrednotenje stroškovnih in naložbenih kazalnikov ter kazalnikov učinkovite rabe energije. Študija je obvezna priloga vloge za pridobivanje gradbenega dovoljenja za stavbe z uporabno tlorisno površino nad 1.000 m2, če gre za graditev novih stavb ali rekonstrukcijo stavb, pri kateri se zamenjuje sistem oskrbe z energijo.

Na osnovi naših dolgoletnih izkušenj in poznavanja konvencionalnih ter sodobnih, alternativnih energetskih sistemov vam pomagamo pri odločitvi o vaši energetski prihodnosti.


Svetovanje


Natisni stranPriporočite nas
GE Commercial Finance
Domov Domov Kontakt Kontakt Kazalo Kazalo