Tes d.o.o.
Domov Domov Kontakt Kontakt Kazalo Kazalo
Tel: 02 229 47 23
E-mail: tes@tes.si
Naročite študijo!
Študija
izvedljivosti.

Izdelamo študijo izvedljivosti umestitve SPTE sistema v vaš energetski sistem.

Izkoristite priložnost

SPTE simulator
SPTE simulator omogoča izbiro ustrezne SPTE naprave (kogeneratorja) ter prikaz energetske in ekonomske bilance.

Vstop v simulator

Najem

Najem energetske opreme ali tako imenovani energetski kontrakting je optimalna rešitev za investitorje, ki se želijo izogniti začetni investiciji in upravljanju energetskega sistema. V svetu je takšna vrsta sodelovanja zelo razširjena saj omogoča uporabnikom oziroma odjemalcem toplotne energije zanesljivo oskrbo z energijo po pogodbeno, določeni ceni. Podjetju kot odjemalcu takšen način pogodbenega sodelovanja dodatno znižuje stroške amortizacije ter omogoča lastnikom podjetja, da se osredotočajo na svojo primarno dejavnost. Pogodbena cena toplotne energije je praviloma vezana na ceno primarnega goriva in je sestavljena iz nespremenljivega (financiranje, amortizacija, vzdrževanje, upravljanje) in spremenljivega dela cene (cena primarnega goriva).

S pravilnim načrtovanjem in upravljanjem sistema ter umestitvijo SPTE naprave lahko v pogodbenem obdobju uporabniku znižamo stroške proizvodnje toplotne energije za ogrevanje ter pripravo tople sanitarne vode ali tehnološke vode 10 do 30%. Pogodbeno obdobje lahko traja 7 do 10 let in ga je možno po preteku podaljšati. Po preteku pogodbe, skladno s pogodbenimi določili, oprema preide v last odjemalca ali pa jo investitor oziroma dobavitelj odstrani na lastne stroške.

Natisni stranPriporočite nas
GE Commercial Finance
Domov Domov Kontakt Kontakt Kazalo Kazalo