Tes d.o.o.
Domov Domov Kontakt Kontakt Kazalo Kazalo
Tel: 02 229 47 23
E-mail: tes@tes.si
Naročite študijo!
Študija
izvedljivosti.

Izdelamo študijo izvedljivosti umestitve SPTE sistema v vaš energetski sistem.

Izkoristite priložnost

SPTE simulator
SPTE simulator omogoča izbiro ustrezne SPTE naprave (kogeneratorja) ter prikaz energetske in ekonomske bilance.

Vstop v simulator

SPTE

V letu 2001 smo se, kot načrtovalci in izvajalci, pričeli ukvarjati s tako imenovanimi sistemi soproizvodnje toplotne in električne energije (SPTE oz. kogeneracija). V tem obdobju so bili sprejeti tudi prvi podzakonski akti RS, ki so predpisovali višino obratovalnih podpor takšnih sistemov. Ustrezne obratovalne podpore so stimulirale številne investitorje k umeščanju SPTE sistemov, v začetku predvsem v toplarniške sisteme za daljinsko ogrevanje. Reference »

Z najnovejšo uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 37/2009) država še dodatno ureja to področje in uvaja razred tako imenovanih mikrokogeneracij električne, nazivne moči manjše od 50 kW ter SPTE naprave namenjene samo obratovanju v ogrevalni sezoni do 4.000 h/leto z višjimi obratovalnimi podporami. Vstop v SPTE simulator »

S predvideno stopnjo donosnosti so v Uredbi ovrednoteni referenčni stroški za posamezne velikostne razrede v odvisnosti od trenutne cene energentov (zemeljski plin, električna energija), ki določajo višino obratovalne podpore. Kljub temu pa je za natančnejšo analizo ekonomske bilance, potrebno poznavanje obratovalnih karakteristik energetskega sistema v katerega se SPTE naprava umešča. V ta namen je za investitorja pomembno, da razpolaga vsaj s preliminarno študijo izvedljivosti. Naročite študijo »


SPTE


Natisni stranPriporočite nas
GE Commercial Finance
Domov Domov Kontakt Kontakt Kazalo Kazalo