Tes d.o.o.
Domov Domov Kontakt Kontakt Kazalo Kazalo
Tel: 02 229 47 23
E-mail: tes@tes.si
Naročite študijo!
Študija
izvedljivosti.

Izdelamo študijo izvedljivosti umestitve SPTE sistema v vaš energetski sistem.

Izkoristite priložnost

SPTE simulator
SPTE simulator omogoča izbiro ustrezne SPTE naprave (kogeneratorja) ter prikaz energetske in ekonomske bilance.

Vstop v simulator

SPTE

Seznam vseh referenc:


SPTE na zemeljski plin, za soproizvodnjo Qel = 1,0 MW in Qtpl = 1,3 MW (toplovodnega sistema 70/90°C), v kotlovnici Toplarne Hrastnik (izdelava PGD, PZI in PID projektne dokumentacije), 2000

SPTE na odlagališčni plin (OVE), za proizvodnjo Qel = 0,625 MW, na odlagališču komunalnih odpadkov Pobrežje Maribor (izvedbeni inženiring in izdelava PZI in PID projektne dokumentacije), 2001

SPTE na bioplin (OVE), za soproizvodnjo Qel = 0,109 MW in Qtpl = 0,161 MW (toplovodnega sistema 70/90°C), na prašičji farmi Rakičan (svetovalni inženiring), 2002

SPTE na odlagališčni plin (OVE), za soproizvodnjo Qel = 0,511 MW in Qtpl = 0,628 MW (toplovodnega sistema 70/90°C), na odlagališču komunalnih odpadkov Velenje (izdelava PGD in  PZI projektne dokumentacije), 2002

SPTE na zemeljski plin, za soproizvodnjo Qel = 3,029 MW in Qtpl = 3,039 MW (toplovodnega sistema 70/90°C), v kotlovnici JP TOM Maribor I (izdelava študije izvedljivosti in investicijske dokumentacije, izdelava PGD, PZI in PID projektne dokumentacije ter svetovalni inženiring), 2002/2003

SPTE na odlagališčni plin (OVE), za soproizvodnjo Qel = 0,625 MW in Qtpl = 0,757 MW (toplovodnega sistema 70/90°C), na odlagališču komunalnih odpadkov Stara Gora pri Novi Gorici (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije), 2003

SPTE na odlagališčni plin (OVE), za soproizvodnjo Qel = 0,625 MW in Qtpl = 0,757 MW (toplovodnega sistema 70/90°C), na odlagališču komunalnih odpadkov Bukovžlak pri Celju I (izvedbeni inženiring in izdelava PZI in PID projektne dokumentacije), 2003

SPTE na zemeljski plin za soproizvodnjo Qel = 5,40 MW in Qtpl = 10,44 MW (12,5 t/h pregrete vodne pare 17 bar, 230°C) z rekonstrukcijo parne kotlovnice v energetskem objektu  Paloma Ceršak (izdelava IDP projektne dokumentacije), 2004

SPTE na zemeljski plin, za soproizvodnjo Qel = 0,827 MW in Qtpl = 0,987 MW (toplovodnega sistema 70/90°C), v kotlovnici Pristan Maribor (izdelava študije izvedljivosti in izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije), 2004/2005

SPTE na zemeljski plin, za soproizvodnjo Qel = 3,029 MW in Qtpl = 3,039 MW (toplovodnega sistema 70/90°C), v toplarni Polaj Trbovlje I (izdelava študije izvedljivosti, izdelava PGD, PZR, PZI, PID in POV projektne dokumentacije, svetovalni inženiring in strokovni ZGO nadzor pri izvedbi del), 2004/2005

SPTE na zemeljski plin, za soproizvodnjo Qel = 9,716 MW in Qtpl = 9,680 MW (toplovodnega sistema 70/90°C), v energetskem objektu JP TOM Maribor II (izdelava študije izvedljivosti, izdelava PGD, PZI in PID projektne dokumentacije, svetovalni inženiring in izdelava POV tehnične dokumentacije), 2004/2005

SPTE na zemeljski plin, za soproizvodnjo Qel = 2,429 MW in Qtpl = 2,291 MW (vročevodnega sistema 70/110°C), v kotlovnici EO1 Rabelčja vas Ptuj (izdelava študije izvedljivosti, izdelava PGD, PZR in PZI projektne dokumentacije in svetovalni inženiring), 2005/2006

SPTE na odlagališčni plin (OVE), za soproizvodnjo Qel = 1,063 MW in Qtpl = 1,020 MW (toplovodnega sistema 70/90°C), na odlagališču komunalnih odpadkov Bukovžlak pri Celju II (izvedbeni inženiring in izdelava PZI in PID projektne dokumentacije), 2007

SPTE na zemeljski plin, za soproizvodnjo Qel = 0,999 MW in Qtpl = 1,076 MW (toplovodnega sistema 70/90°C), v kotlovnici Lendavska Murska Sobota (izdelava študije izvedljivosti in IDP projektne dokumentacije), 2007

SPTE na zemeljski plin, za soproizvodnjo Qel = 0,828 MW in Qtpl = 0,971 MW (toplovodnega sistema 70/90°C), v kotlovnici Pristan Maribor (svetovalni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 2008

SPTE na zemeljski plin, za soproizvodnjo Qel = 0,999 MW in Qtpl = 1.021 MW (od tega 0,597 MW v obliki toplovodnega sistema 70/90°C in 0,424 MW v obliki 0,655 t/h zasičene vodne pare 5,5 bar) v kotlovnici Henkel Maribor (izdelava študije izvedljivosti in IDZ projektne dokumentacije), 2008

SPTE na zemeljski plin, za soproizvodnjo Qel = 3,044 MW in Qtpl = 2,982 MW (toplovodnega sistema 70/90°C), v toplarni Polaj Trbovlje II (izdelava študije izvedljivosti, izdelava PGD, PZR, PZI in PID projektne dokumentacije, svetovalni inženiring in strokovni ZGO nadzor pri izvedbi del), 2008/2009


 

 Natisni stranPriporočite nas
GE Commercial Finance
Domov Domov Kontakt Kontakt Kazalo Kazalo