Tes d.o.o.
Domov Domov Kontakt Kontakt Kazalo Kazalo
Tel: 02 229 47 23
E-mail: tes@tes.si
Naročite študijo!
Študija
izvedljivosti.

Izdelamo študijo izvedljivosti umestitve SPTE sistema v vaš energetski sistem.

Izkoristite priložnost

SPTE simulator
SPTE simulator omogoča izbiro ustrezne SPTE naprave (kogeneratorja) ter prikaz energetske in ekonomske bilance.

Vstop v simulator

Stavbe
Seznam vseh referenc:


Ordinacija in čakalnica ambulante za očesne preglede, ABA Optika Foto Maribor (izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedbeni inženiring), 1993

Rekonstrukcija prezračevanja in izvedba zaščite proti širjenju vonjav v konferenčni dvorani Tehniške fakultete Maribor (svetovalni in izvedbeni inženiring), 1993

Rekonstrukcija prezračevanja v objektu Merinka Matair Maribor (izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedbeni inženiring), 1993

Rekonstrukcija tehnoloških parovodov in vodov kondenzata v obratu OPL Merinka Melinda Maribor (izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedbeni inženiring), 1993

Rekonstrukcija sistema za komprimirani zrak v Henkel Zlatorog Maribor (izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedbeni inženiring), 1993

Rekonstrukcija laboratorijskega objekta D1, D2 Tehniške fakultete Maribor (izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedbeni inženiring), 1994

Rekonstrukcija ogrevanja v Srednji glasbeni šoli Maribor, Srednji lesarski šoli Maribor in v III. Gimnaziji Maribor (izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedbeni inženiring), 1994 

Rekonstrukcija ogrevanja v Srednji kmetijski šoli Maribor (izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedbeni inženiring), 1994 

Obnova prostorov upravne zgradbe UKRIC Pohorski dvor, Visoke kmetijske šole Maribor (izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedbeni inženiring), 1995

Obnova ogrevanja na Srednji šoli za kmetijsko mehanizacijo ter Srednji kovinarski in metalurški šoli Maribor (izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedbeni inženiring), 1995 

Obnova sanitarij na Srednji gradbeni šoli Maribor (izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedbeni inženiring), 1995 

Samonosilna nadstrešna konstrukcija nad garažami UNZ, Vošnjakova ul, Maribor (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 1995 

Sanacija hrupa od odsesovalnih naprav na Srednji lesarski šoli Maribor (izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedbeni inženiring), 1995 

Poslovni objekt Agis Zavore Ptuj (izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 1996 

Interna točilnica Dijaški dom Drava Maribor (izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedbeni inženiring), 1996 

Športna trgovina Kastner & Oehler v BTC Ljubljana  (izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedbeni inženiring), 1996 

Obnova sistemov priprave sanitarne vode v Srednji šoli kmetijske mehanizacije Svečina (izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedbeni inženiring), 1996 

Stanovanjski prostori v mansardi Smetanova 38, Maribor (izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedbeni inženiring), 1997 

Poslovni prostori Interspar Celje (izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedbeni inženiring), 1997 

Kuhinja v Dijaškem domu, Vrbanska ul, Maribor (izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedbeni inženiring), 1997

Trgovsko poslovni objekt Kastner & Oehler Celje (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 1997

Sistem vzdrževanja tlaka potrošne tople vode za naselje stolpičev v Linhartovi ul, Ljubljana (izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedbeni inženiring), 1997 

Rekonstrukcija toplovodov v Pokrajinskem arhivu Maribor (izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedbeni inženiring), 1997 

Rekonstrukcija skladiščnih prostorov v objektu Stiefelkonig, Šentiljska ul, Maribor (izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedbeni inženiring), 1998

Poslovni objekt LM Mobilia Commerce Maribor (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 1998 

Rekonstrukcija prezračevanja v objektu Sanitarne, Talum Kidričevo (izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedbeni inženiring), 1998 

Rekonstrukcija tehnoloških vodov v Splošni bolnišnici Maribor (izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedbeni inženiring), 1998

Poslovni objekt Optika Kobilica Maribor (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 1998 

Rekonstrukcija poslovnega objekta Storal Kidričevo (izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedbeni inženiring), 1998 

Poslovno stanovanjski objekt Pobrežje Maribor (izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 1998 

Nadzidava dveh stanovanj Gregorčičeva 3, Maribor, (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, svetovalni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 1999 

Sanacija hrupa ob proizvodnem objektu Železarne Ravne (izdelava PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 1999 

Sanacija hrupa od posameznih virov v proizvodnih obratih Vipap Krško (izdelava PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 1999 

Sanacija hrupa od tehnoloških naprav v proizvodnih obratih Danfoss Črnomelj (izdelava PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 1999 

Rekonstrukcija lokala (trgovina, delavnica, kontrola vida) ABA Optika Foto, Slovenska 8 in Gosposka 27, Maribor, (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 1999 

Poslovno stanovanjski objekt OF 42/44 Maribor (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 2000 

Poslovni objekt Giga Šport Maribor (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 2000 

Vodovodna mreža z vodarno in mreža sistema UNP v Talum Kidričevo (svetovalni inženiring ter izdelava izračunov in simulacije obratovalnih variant z analizo rezultatov), 2000 

Poslovni objekt Stiefelkonig v Evroprarku Maribor (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 2000 

Poslovni objekt Expo Biro Maribor (izdelava PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 2001 

Poslovno skladiščni objekt Neckerman Bohova pri Mariboru (izdelava PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 2001

Poslovni objekt IZUM Maribor (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 2001

Poslovni objekt Stiefelkonig Citypark Ljubljana (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 2001 

Poslovni objekt S'oliver Citypark Ljubljana (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 2001 

Poslovni objekt Newyorker Citypark Ljubljana (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 2001 

Industrijski objekt Medianet Maribor (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 2001

Sanacija hrupa v proizvodnih obratih Kolinska Rogaška Slatina (izdelava PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 2002 

Poslovni objekt Newyorker Supernova Koper (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 2002 

Stanovanjski objekt Zgornje Radvanje Maribor (izdelava PGD, PZI in PID projektne dokumentacije), 2002 

Poštni center Maribor (izdelava PGD, PZI in PID projektne dokumentacije), 2001/2003

Poslovni objekt Komunaprojekt Maribor (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 2003 

Poslovni objekt IZUM Maribor (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 2004 

Računalniški center NKBM Maribor (izdelava PGD, PZI, PZR, PID in POV projektne dokumentacije), 2004 

Vrstne hiše Zgornje Radvanje Maribor (izdelava PGD, PZI, in PID projektne dokumentacije), 2005 

Stanovanjski bloki Lenart sever (izdelava PGD, PZI, PID in POV projektne dokumentacije), 2004/2006 

Poslovni objekt Forum II Maribor (izdelava PGD, PZI, PID in POV projektne dokumentacije), 2003/2007 

Dom starostnikov Lenart (izdelava PGD, PZR, PZI in POV projektne dokumentacije), 2007 

Večstanovanjski objekt Zgornje Radvanje Maribor (izdelava PGD, PZI, PID in POV projektne dokumentacije), 2007/2010 

Stanovanjski objekt Tara S1, S2, S3 in B Maribor (izdelava PGD, PZI, PID in POV projektne dokumentacije), 2007/2010 

Poslovno stanovanjski objekt Maistrov dvor Maribor (izdelava PGD, PZR in PZI projektne dokumentacije), 2009/2010

 

 

 Natisni stranPriporočite nas
GE Commercial Finance
Domov Domov Kontakt Kontakt Kazalo Kazalo