Tes d.o.o.
Domov Domov Kontakt Kontakt Kazalo Kazalo
Tel: 02 229 47 23
E-mail: tes@tes.si
Naročite študijo!
Študija
izvedljivosti.

Izdelamo študijo izvedljivosti umestitve SPTE sistema v vaš energetski sistem.

Izkoristite priložnost

SPTE simulator
SPTE simulator omogoča izbiro ustrezne SPTE naprave (kogeneratorja) ter prikaz energetske in ekonomske bilance.

Vstop v simulator

Energetski objekti

 Seznam vseh referenc:


Vročevodna kotlovnica na EL olje Qtpl = 2,4 MW v Domu starejših občanov Črnomelj (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 1993

Parna plinska kotlovnica Qtpl = 1,6 MW v Domu upokojencev Maribor (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 1993

Vročevodna kotlovnica na EL olje Qtpl = 3,4 MW v vojašnici Bukovje pri Dravogradu (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 1993

Vročevodna toplotna postaja Qtpl = 1,8 MW v Srednji lesarski šoli Maribor (izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedbeni inženiring), 1993

Hlajenje rezervoarjev za fermentacijo piva Qhl = 2,7 MW v Štajerski pivovarni Maribor (izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedbeni inženiring), 1993

Vročevodna plinska kotlovnica Pristan Qtpl = 3,2 MW in zunanji razvod do Tehniške fakultete Maribor (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 1994

Vročevodna plinska kotlovnica Qtpl = 0,8 MW v Pljučnem dispanzerju Maribor (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 1994

Vročevodna plinska kotlovnica Qtpl = 1,6 MW v Srednji ekonomski šoli Maribor (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 1995

Vročevodna kotlovnica na UNP Qtpl = 0,9 MW z deponijo UNP v Agis Zavore Ptuj (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 1995

Vročevodna toplotna postaja Qtpl = 3,8 MW za indirektni sistem ogrevanja tehnološke linije stiskalnic za furnir v Javor Furnir Prestranek (izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedbeni inženiring), 1995

Vročevodna plinska kotlovnica Qtpl = 0,8 MW v Kinematografih Maribor (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 1996 

Vročevodna kotlovnica na EL olje in UNP Qtpl = 5,2 MW v objektu Adventistična fakulteta Maruševac, Hrvaška (izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 1996

Vročevodna toplotna postaja Qtpl = 1,5 MW in razvodi centralne kurjave v Srednji kovinarski strojni metalurški šoli Maribor (izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedbeni inženiring), 1996

Vročevodna plinska kotlovnica Qtpl = 0,8 MW v Pokrajinskem arhivu Maribor (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 1996

Parna plinska kotlovnica Qtpl = 1,2 MW v Zdravstvenem domu Dr. Adolfa Drolca Maribor (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 1997

Generator vročega zraka na zemelski plin Qtpl = 1,8 MW za proizvodnjo suhih ekstraktov v Pomurski mlekarni Murska Sobota (izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedbeni inženiring), 1997

Parna plinska kotlovnica Qtpl = 3,8 MW s plinovodom v objektu Tovarna sukancev in trakov Maribor (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 1997

Koriščenje odpadne toplote dimnih plinov Qtpl = 0,7 MW iz peči Hertwich I v objektu Talum Kidričevo (izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedbeni inženiring), 1997

Vročevodna plinska kotlovnica Qtpl = 0,9 MW in strojne instalacije v objektu Stiefelkonig Maribor (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 1997

Vročevodna plinska kotlovnica Qtpl = 0,6 MW z razvodom in toplotno postajo v poslovnem objektu Tima Maribor (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 1997

Parna toplotna postaja Qtpl = 1,25 MW v Tovarni sukancev in trakov Maribor (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 1997

Parna toplotna postaja Qtpl = 1,6 MW v Talum Kidričevo (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 1997

Koriščenje odpadne toplote dimnih plinov Qtpl = 0,46 MW iz peči Hertwich II za ogrevanje sanitarne vode v Talum Kidričevo (izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedbeni inženiring), 1998

Koriščenje toplote odparkov Qtpl = 1,2 MW iz sistema parne kotlovnice za predgrevanje vode ogrevalnega sistema v poslovni zgradbi Talum Kidričevo (izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedbeni inženiring), 1998

Kompresorska postaja v RTP Pekre (izdelava PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 1999

Vročevodna plinska kotlovnica Qtpl = 0,6 MW v večstanovanjskem objektu Strossmayerjeva 32, Maribor, (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 1999

Rekonstrukcija tehnoloških parilnih jam Qtpl = 2,8 MW v proizvodnem objektu Javor Prestranek (izdelava PZI projektne dokumentacije in izvedbeni inženiring), 2000

Vodno hlajenje, drenaža, odvodnjavanje in sistemi merjenja v hidroelektrarni Ghazi Barotha v Pakistanu, Voith Hydro G.m.b.H (izdelava PZI načrtov strojnih instalacij in pripadajočih nosilnih konstrukcij), 1999/2002

Vročevodna plinska kotlovnica Qtpl = 1,3 MW na strehi objekta, vključno s klimatizacijo, ogrevanjem in prezračevanjem 6. in 7. etaže poslovnih prostorov v centralni NKBM Maribor (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 1999/2002

Vodno hlajenje, odvodnjavanje in protitlačni sistem v hidroelektrarni Venda Nova II na Portugalskem, Voith Siemens Hydro G.m.b.H (izdelava PZI načrtov strojnih instalacij in pripadajočih nosilnih konstrukcij), 2001/2003

Zajem in uničenje odlagališčnega plina iz komunalnega odlagališča Dolga vas Lendava, vključno z izvedbo odplinjakov, zbirnega plinovodnega sistema in postavitvijo bakle (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 2003

Vodno hlajenje, odvodnjavanje, protitlačni sistem in sistemi merjenja v hidroelektrarni Middle Marsyangdi v Nepalu, Voith Siemens Hydro G.m.b.H (izdelava PZI načrtov strojnih instalacij in pripadajočih nosilnih konstrukcij), 2003/2004

Vodno hlajenje, odvodnjavanje, protitlačni sistem in sistemi merjenja v  hidroelektrarnah Jor, Voh in Habu v Maleziji, Voith Siemens Hydro G.m.b.H (izdelava PZI načrtov strojnih instalacij in pripadajočih nosilnih konstrukcij), 2004/2005

Vročevodna kotlovnica na lesno biomaso (OVE) Qtpl = 4,0 MW v Javor Prestranek (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, izvedbeni inženiring in izdelava PID projektne dokumentacije), 2006

Vodno hlajenje, odvodnjavanje, protitlačni sistem in sistemi merjenja v hidroelektrarni Gilgel Gibe II, Etiopija, Voith Siemens Hydro G.m.b.H (izdelava PZI načrtov strojnih instalacij in pripadajočih nosilnih konstrukcij), 2005/2007

Vodno hlajenje in odvodnjavanje v hidroelektrarni New Bjoelvo, Norveška, Voith Siemens Hydro G.m.b.H (izdelava PZI načrtov strojnih instalacij in pripadajočih nosilnih konstrukcij), 2006/2008

Zajem in uničenje odlagališčnega plina iz komunalnega odlagališča Dogoše pri Mariboru, vključno z izvedbo odplinjakov, zbirnega plinovodnega sistema, postavitvijo bakle in izvedbo sistema izcednih vod (izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije), 2008/2009

Vročevodna kotlovnica na lesno biomaso (OVE) Qtpl = 2,6 MW, vključno s proizvodno halo in lakirnico Stolarna Bač v Javor Bač (izdelava IDZ, IDP, PGD in PZI projektne dokumentacije), 2010

 Natisni stranPriporočite nas
GE Commercial Finance
Domov Domov Kontakt Kontakt Kazalo Kazalo