Tes d.o.o.
Domov Domov Kontakt Kontakt Kazalo Kazalo
Tel: 02 229 47 23
E-mail: tes@tes.si
Naročite študijo!
Študija
izvedljivosti.

Izdelamo študijo izvedljivosti umestitve SPTE sistema v vaš energetski sistem.

Izkoristite priložnost

SPTE simulator
SPTE simulator omogoča izbiro ustrezne SPTE naprave (kogeneratorja) ter prikaz energetske in ekonomske bilance.

Vstop v simulator

SPTE tehnologija

Tehnologija soproizvodnje toplotne in električne energije se v bistvu koristi že od izuma motorja z notranjim izgorevanjem dalje. Danes je najbolj običajna uporaba tehnologije soproizvodnje v vozilih z motorji z notranjim izgorevanjem. Sicer se pri vozilih mehanska energija na gredi motorja ne pretvarja v električno energijo, ampak se koristi za pogon vozila, odpadna toplota oziroma toplota, ki pa jo je potrebno odvesti zaradi potrebe po hlajenju motorja pa se v hladnejših dneh, koristno uporabi za ogrevanje vozila. Obstaja vrsta različnih tehnologij soproizvodnje. Najpogosteje se za soproizvodnjo uporabljajo sistemi, ki temeljijo na energetskih tehnologijah:
  1. kombiniranem ciklu s plinsko turbino z rekuperacijo odpadne toplote,
  2. protitlačni parni turbini,
  3. odjemni kondenzacijski parni turbini,
  4. plinski turbini z rekuperacijo odpadne toplote,
  5. motorju z notranjim zgorevanjem z rekuperacijo odpadne toplote,
  6. mikroturbini z rekuperacijo odpadne toplote,
  7. parnih motorjih,
  8. Stirlingovi motorji,
  9. gorivne celice,
  10. turbine z organskim Rankinovim procesom.
Plinski motorji z notranjim izgorevanjem, ki so bili v zadnjih letih deležni številnih tehnoloških in tehničnih izboljšav so, predvsem zaradi visokega električnega in skupnega izkoristka ter zaradi manjšega padca električnega izkoristka pri redukciji nazivne moči, za večino energetskih sistemov najprimernejša izbira tehnologije soproizvodnje toplotne in električne energije.


TehnologijePlinski motorji:
Povprečni električni izkoristek ηel≈40%

Plinske turbine:
Povprečni električni izkoristek ηel≈30%.


Natisni stranPriporočite nas
GE Commercial Finance
Domov Domov Kontakt Kontakt Kazalo Kazalo