Tes d.o.o.
Domov Domov Kontakt Kontakt Kazalo Kazalo
Tel: 02 229 47 23
E-mail: tes@tes.si
Naročite študijo!
Študija
izvedljivosti.

Izdelamo študijo izvedljivosti umestitve SPTE sistema v vaš energetski sistem.

Izkoristite priložnost

SPTE simulator
SPTE simulator omogoča izbiro ustrezne SPTE naprave (kogeneratorja) ter prikaz energetske in ekonomske bilance.

Vstop v simulator

Splošno o SPTE

Vedno večja skrb za okolje, težnja po prihranku primarne energije ter nenazadnje želja po zmanjševanju stroškov je razlog, da se vedno več investitorjev in lastnikov obstoječih toplotno energetskih sistemov odloča za rabo obnovljivih virov energije (OVE) ter visoko učinkovitih sistemov soproizvodnje toplotne in električne energije (SPTE). SPTE naprave primarno proizvajajo električno energijo, odpadno toplotno energijo pa koristijo za proizvodnjo toplotne energije za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode, tehnološke vode ipd. Sodi med tehnologije, ki v primerjavi z ločeno proizvodnjo, učinkoviteje izkoriščajo dovedeno primarno energijo (zemeljski plin) in tako pripomorejo k zmanjševanju izpustov ogljikovega dioksida.

Soproizvodnja toplotne in električne energije - SPTE
Pri proizvodnji električne energije s sistemom soproizvodnje toplotne in električne energije (SPTE oz. kogeneracija), dosežemo tudi preko 25% prihranka primarne energije v primerjavi z ločeno proizvodnjo. Preberite več »

Koristna poraba toplotne energije in prodaja električne energije
Toplotno energijo koristno uporabljamo za ogrevanje in pripravo tople sanitarne ali tehnološke vode, proizvedeno električno energijo pa prodamo po subvencionirani ceni. Preberite več »

Pozitivna ekonomska bilanca
Prihodek od prodaje električne energije in prihranek pri proizvodnji toplotne energije skupaj sta večja od stroškov goriva in amortizacije SPTE sistema. Preberite več »

Natisni stranPriporočite nas
GE Commercial Finance
Domov Domov Kontakt Kontakt Kazalo Kazalo