Tes d.o.o.
Domov Domov Kontakt Kontakt Kazalo Kazalo
Tel: 02 229 47 23
E-mail: tes@tes.si
Naročite študijo!
Študija
izvedljivosti.

Izdelamo študijo izvedljivosti umestitve SPTE sistema v vaš energetski sistem.

Izkoristite priložnost

SPTE simulator
SPTE simulator omogoča izbiro ustrezne SPTE naprave (kogeneratorja) ter prikaz energetske in ekonomske bilance.

Vstop v simulator

Izbira SPTE sistema

Nazivna moč SPTE naprave se praviloma dimenzionira glede na toplotne potrebe energetskega sistema. Sistem soproizvodnje toplotne in električne energije zadostuje definiciji visoko učikovitega sistema samo takrat, kadar se proizvedena energija, tudi toplotna, v celoti koristno uporabi. Ker se električna energija lažje distribuira preko distribucijskega omrežja, je viške proizvedene električne energije možno predati v omrežje. Višek proizvedene toplotne energije se lahko samo začasno akumulira v toplovodnem omrežju samem ali pa v posebej za to prigrajenim hranilnikom toplotne energije, vendar samo v primeru kadar se v naslednjem obdobju pričakuje večji odjem kot je nazivna toplotna moč SPTE naprave. Glede na karakteristike toplotnih potreb oziroma t.i. Q-h diagrama se lahko namesti SPTE naprava manjše toplotne moči za pokrivanje toplotnih potreb skozi vso leto (približno 8000 ur/leto, npr. priprava sanitarne tople vode) ali pa SPTE naprava večje toplotne moči, ki pokriva toplotne potrebe predvsem v času kurilne sezone (približno 3500 ur/leto, ogrevanje). V energetski sistem se lahko umestita tudi dve ali več SPTE naprav, enake ali različne nazivne moči. Za pokrivanje koničnih toplotnih moči služi vršni kotel, ki je lahko dimenzioniran samo na razliko med maksimalno močjo kotlovnice in nazivno močjo SPTE naprave ali pa za celotno maksimalno moč kotlovnice. Q-h diagram se za obstoječe toplotno energetske sisteme izdela na osnovi zgodovine porabe energenta ali meritev toplotne energije, če te obstajajo, za nove sisteme pa na osnovi izračunanih toplotnih potreb in izkustvenih enačb ter faktorjev.


Izbira SPTE sistema

Natisni stranPriporočite nas
GE Commercial Finance
Domov Domov Kontakt Kontakt Kazalo Kazalo