Tes d.o.o.
Domov Domov Kontakt Kontakt Kazalo Kazalo
Tel: 02 229 47 23
E-mail: tes@tes.si
Vse o sistemu soproizvodnje toplote in elektrike:
Komu je rešitev namenjena?

Sistem soproizvodnje toplotne in električne energije (SPTE oz. kogeneracija) je možno umestiti v vse obstoječe in nove toplotno energetske sisteme, kjer je možno kot energent uporabljati zemeljski plin. SPTE naprave (plinski motorji z notranjim izgorevanjem) so v kombinaciji z vršnim virom toplotne energije idealni način ogrevanja in priprave tople, sanitarne ali tehnološke vode za večstanovanjske stavbe, bolnišnice, poslovno industrijske objekte, hotele, bazenske komplekse, vzgojno izobraževalne ustanove, rastlinjake ipd.

S pomočjo SPTE simulatorja lahko okvirno izbirate zmogljivost in tip SPTE naprave v odvisnosti od vrste objekta, nazivne toplotne moči kotlovnice in letne potrošnje zemeljskega plina. Na osnovi trenutne cene zemeljskega plina je za izbran tip SPTE naprave možno primerjati stroške ogrevanja brez SPTE naprave in s SPTE napravo.

Vstop v SPTE simulator »
Kako je to mogoče?

Soproizvodnja toplotne in električne energije (SPTE oz. kogeneracija) sodi med toplotno energetske sisteme, ki v primerjavi z ločeno proizvodnjo, učinkoviteje izkorišča dovedeno primarno energijo (PPE). Evropska Skupnost v vseh pomembnejših energetskih resolucijah in direktivah, obravnava sisteme SPTE skupaj z OVE kot prednostno tehnologijo proizvodnje toplotne energije ter spodbuja rabo takšne tehnologije. Preberite več »

Sistemi SPTE so deležni državne pomoči v obliki dodeljevanja nepovratnih sredstev ali obratovalnih podpor. Republika Slovenija ureja to področje z Uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 37/2009). Preberite več »
Financiranje: najem ali nakup SPTE sistema?

Ponujamo dve vrsti sodelovanja:

Lastna investicija: Celoten SPTE sistem vam postavimo na ključ. Naučimo vas, kako z optimalnim upravljanjem SPTE naprave doseči največji energetski oziroma ekonomski učinek. Preberite več »

Najem – Energetski kontrakting: Brezplačno do poceni ogrevanja. Postavitev SPTE sistema brez začetne investicije. Na naše stroške uredimo toplotno energetski sistem in ga vzdržujemo 10 let. Na tak način se ogrevate tudi do 30% ceneje. Preberite več »

Naročite študijo!
Študija
izvedljivosti.

Izdelamo študijo izvedljivosti umestitve SPTE sistema v vaš energetski sistem.

Izkoristite priložnost

Podjetje TES d.o.o. pravi partner za vas:

TES d.o.o. je projektivno, inženirsko podjetje s sedežem v Mariboru. Dejavnost podjetja je usmerjena na področje energetskih sistemov, kjer vam nudimo kvalitetne storitve svetovanja, izdelavo študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti investicij, izdelavo projektne dokumentacije, izvajanje strokovnega nadzora kakor tudi izvajanje inženiringa in montaže pri izgradnji objektov.

Naše dejavnosti:

   Svetovanje
   Projektiranje
   Nadzor
   Izvedbeni inženiring
   Zastopanje
Naše reference:

   Stavbe
   Inženirski objekti
   SPTE
GE Commercial Finance
Domov Domov Kontakt Kontakt Kazalo Kazalo