Tes d.o.o.
Domov Domov Kontakt Kontakt Kazalo Kazalo
Tel: 02 229 47 23
E-mail: tes@tes.si
Naročite študijo!
Študija
izvedljivosti.

Izdelamo študijo izvedljivosti umestitve SPTE sistema v vaš energetski sistem.

Izkoristite priložnost

SPTE simulator
SPTE simulator omogoča izbiro ustrezne SPTE naprave (kogeneratorja) ter prikaz energetske in ekonomske bilance.

Vstop v simulator

Državna obratovalne podpore za SPTE

Z Uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, se urejata višina in trajanje potrebne pomoči glede na velikost in tehnologijo SPTE. Pri tem se upoštevajo vse morebitne že pridobljene koristi med vlaganjem in druge koristi, ki so posledica proizvodnje toplote.

Cena zagotovljenega odkupa (električna energija + subvencija) in obratovalna podpora (subvencija) za proizvodne naprave SPTE na fosilno gorivo za leto 2012:

 • Cena zagotovljenega odkupa za proizvodne naprave SPTE na fosilno gorivo
  mikro (Pel< 50 kW), < 4.000 ur/leto 251,74 EUR/MWh
  mikro (Pel < 50 kW), > 4.000 ur/leto 193,90 EUR/MWh
  male (50 kW ≤ Pel < 1.000 kW), < 4.000 ur/leto 171,54 EUR/MWh
  male (50 kW ≤ Pel < 1.000 kW), > 4.000 ur/leto 141,01 EUR/MWh

 • Obratovalna podpora za proizvodne naprave SPTE na fosilno gorivo
  mikro (Pel < 50 kW), < 4.000 ur/leto 204,32 EUR/MWh
  mikro (Pel < 50 kW), > 4.000 ur/leto 143,69 EUR/MWh
  male (50 kW ≤ Pel < 1.000 kW), < 4.000 ur/leto 122,44 EUR/MWh
  male (50 kW ≤ Pel < 1.000 kW), > 4.000 ur/leto 89,68 EUR/MWh
  srednje - nižje (1.000 ≤ Pel ≤ 5.000 kW), < 4.000 ur/leto 86,07 EUR/MWh
  srednje - nižje (1.000 ≤ Pel ≤ 5.000 kW), > 4.000 ur/leto 61,84 EUR/MWh


Natisni stranPriporočite nas
GE Commercial Finance
Domov Domov Kontakt Kontakt Kazalo Kazalo