Tes d.o.o.
Domov Domov Kontakt Kontakt Kazalo Kazalo
Tel: 02 229 47 23
E-mail: tes@tes.si
Naročite študijo!
Študija
izvedljivosti.

Izdelamo študijo izvedljivosti umestitve SPTE sistema v vaš energetski sistem.

Izkoristite priložnost

SPTE simulator
SPTE simulator omogoča izbiro ustrezne SPTE naprave (kogeneratorja) ter prikaz energetske in ekonomske bilance.

Vstop v simulator

Primerjava ločene proizvodnje in soproizvodnje

Ločena proizvodnja

Skupni referenčni izkoristek ločene proizvodnje (2007/74/ES) se navaja s primerom, ko se električna energija proizvaja v referenčni termoelektrarni s plinsko-parno, kondenzacijsko turbino s skupnim električnim izkoristkom ηel≈50%. ter proizvodnja toplotne energije v kotlovnici s plinskim kotlom s povprečnim toplotnim izkoristkom ηtpl≈90%.

Skupni izkoristek referenčnih ločenih sistemov znaša η=70%.
Ločena proizvodnja


Soproizvodnja Soproizvodnja

SPTE naparave z motorjem z notranjim izgorevanjem dosegajo v povprečju električni izkoristek ηel≈40% ter toplotni izkoristek ηtpl≈50%.

Skupni izkoristek soproizvodnje znaša η=90%.

V skladu z Uredbo o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe energije biomase (Ur. l. št. 37/2009) znaša prihranek primarne energije v tem primeru PPE=20%.


Natisni stranPriporočite nas
GE Commercial Finance
Domov Domov Kontakt Kontakt Kazalo Kazalo