Tes d.o.o.
Domov Domov Kontakt Kontakt Kazalo Kazalo
Tel: 02 229 47 23
E-mail: tes@tes.si
Naročite študijo!
Študija
izvedljivosti.

Izdelamo študijo izvedljivosti umestitve SPTE sistema v vaš energetski sistem.

Izkoristite priložnost

SPTE simulator
SPTE simulator omogoča izbiro ustrezne SPTE naprave (kogeneratorja) ter prikaz energetske in ekonomske bilance.

Vstop v simulator

Ekonomska bilanca

Ločena proizvodnja

Potrošnja električne in toplotne energije sta vedno, neposredno povezana s stroški za porabnika in pogosto predstavljajo velik delež stroškov bivanja oziroma uporabe stavbe. Z modernimi sistemi za proizvodnjo toplotne energije za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode ter z racionalno rabo energije lahko stroške izdatno zmanjšamo, vendar jih ob izpolnjevanju osnovnih bivalnih standardov ne moremo popolnoma odpraviti. Vstop v SPTE simulator »
Ekonomska bilanca


Ekonomska bilanca Soproizvodnja

Državna, podporna shema predpisuje obratovalno podporo visoko učinkovitim sistemom soproizvodnje električne in toplotne energije. Višina obratovalne podpore je odvisna od spremenljivih in nespremenljivih referenčnih stroškov. Spremenljive referenčne stroške predstavlja strošek goriva (zemeljskega plina), zmanjšan za prihodek oziroma prihranek pri nabavi toplotne energije in se vsaj enkrat letno korigirajo. Nespremenljivi stroški zajemajo specifično investicijsko vrednost sistema ter stroške vzdrževanja in obratovanja. V izračunu obratovalne podpore je predviden 12% skupni donos na investicijo za vse SPTE sisteme, kar pomeni, da z vsako proizvedeno kilovatno uro toplotne energije ustvarimo prihodek. Vstop v SPTE simulator »


Natisni stranPriporočite nas
GE Commercial Finance
Domov Domov Kontakt Kontakt Kazalo Kazalo